Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kommunmall F-klass

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Vad händer i naturen på hösten?

 

Arbetsområde 

 

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med hösten som tema. Vi synliggör våra årstider och fokuserar på hösten, hur naturen förändras på hösten mm.

Konkreta mål

Vi ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

  • hur ser vi att det är höst
  • årstider
  • vad händer med träden på hösten (lövträd, barrträd mm)
  • känna igen några ätliga respektive oätliga svampar, svampens delar
  • frukter och bär som finns på hösten
  • Matematiska begrepp: hel, halv, fjäderdel, lika många, dubbelt/hälften, 

 

Undervisning 

  • Vi inventerar vilka förkunskaper barnen har om hösten genom att göra en mindmap. 
  • Vi tar reda på fakta om frukt, bär, svamp, träd, löv genom böcker, filmer och utflykter till skogen.
  • Skapande både enskilt och i grupp.
  • Sånger, ramsor och sagor som knyter an till temat; Gubben Höst, Höstvisan, Om du har ett äpple, Jag har ett litet äpple, Kom med mig ut och gå

 

Begreppslista: löv, årstider, svampens delar, äpplets delar, temperatur, 

 

Dokumentation:  

Här beskriver du vilka dokumentationsmetoder du kommer att använda.

(ex. Vi kommer att dokumentera genom att ta kort när vi är i skogen, rita och skriva i loggböcker. Vi utvärderar tillsammans med barnen kontinuerligt och även efter temat slut)

 

 

KOM IHÅG ATT KOPPLA PLANERINGEN TILL LÄROPLANEN. TYDLIGGÖR MED KOPPLINGAR TILL SYFTE OCH CENTRALA INNEHÅLLET!


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter