Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Teknik år 6: Hållfasta konstruktioner - byggnader

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Du ska designa en valfri byggnad.

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Vi lär oss om hållfasta konstruktioner genom att titta på filmer, läsa och svara på frågor. Vi arbetar praktiskt med att rita en skiss, rita en ritning med mått, bygga en modell och skriva ner en beskrivning där man motiverar sina val.

Under tekniklektionerna kommer vi att diskutera varför byggnader ser olika ut. En fungerande och hållbar byggnad kan ju se helt olika ut beroende på vad den fyller för syfte, det kan även skilja mycket på byggnader från ett land till ett annat. Vi kommer att prata om olika byggnadsmaterial och materialens olika fördelar och nackdelar, t.ex. trä, glas och betong. Vi ska titta på olika sätt att bygga hus, torn och broar.

Arbetssätt:

Vi kommer under tekniklektionerna varva teori och praktik. Din byggnad kommer du att få dokumentera i bild och text så att intentionen blir synliggjord. 

Konstruktionsarbeten som du kommer att få genomföra är att:

  • bygga en modell av valfri byggnad

 

Vad räknas då som en byggnad?

Enligt Wikipedia kan en byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.[1]

Bland tillfälliga byggnader kan nämnas cirkustält och baracker. Vissa typer av byggnader, främst sådana som är avsedda som bostad, kallas även hus.

Redovisning:

Tillverka en valfri byggnad: Innan du börjar på ditt bygge ska du göra en skiss som visar dina tankar om konstruktion och material, samt en ritning med mått på modellen och visa dessa för mig. Du ska även skriva en text, en beskrivning att lämna in där du motiverar och resonerar kring dina materialval, vad du skulle valt att bygga i "på riktigt", konstruktion och design.

Jag bedömer: Design (funktionalitet och kreativitet, konstruktion/hållfasthet), utförande och dokumentation

  • Dokumentation att redovisa:
  • Kvalitet i skiss, ritning  och modell (bild)
  • Resonemang över konstruktion, materialval och tekniska lösningar (teknik/svenska)
  • Arbetsprocessen

 

 

 


Läroplanskopplingar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Teknik kunskapskrav åk 6
Uppgifter
Teknik år 6: Hållfasta konstruktioner - byggnader

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback