Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Självkänsla avd.Grytet Nov. -17

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

 

Nuläge:

I vår barngrupp är det många som har stark självkänsla. 

Avdelningens mål:

Att alla barn i vår barngrupp ska ha en stark självkänsla. 

Att vi alla är lika mycket värda. 

Aktivitet

Vi kommer att arbeta mycket med jaget, vid grupptillfällen, under måltider under samlingen och under hela dagen. Alla barn ska vid samlingen få möjlighet att berätta något, tex välja vilken sång som man vill sjunga. Varje barn ska få tid att berätta, prata klart och känna att de andra barnen lyssnar. Att det barnet väljer att berätta är viktigt. Barnen fortsätter att säga och visa stopp, att träna på att stå upp för sig själv. 

 

När? Var? Hur? Varför?

Under hela dagen på förskolan. 

 

Resultat - hur blev det?

Alla barn har givits möjlighet till att delta i aktivitet där jaget fått stå i centrum. Barnen har lyssnat och visat respekt för varandra.  

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi pedagoger har varit tydliga med att det är viktigt att den person som pratar/ berättar något får möjlighet att göra det i sin egen takt. 

Vi fortsätter att träna på detta, att låta barnen vara i centrum och där de andra barnen lyssnar och visar respekt för varandra.

 


Läroplanskopplingar

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback