Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Rapport: Klimat, samhälle och sårbarhet

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Efter att ha lärt dig grundläggande fakta om vilka faktorer som påverkar klimatet på en plats i världen, det vill säga exempelvis dess breddgrad och klimatzon, men även hur saker som vindar och nederbörd spelar roll, ska du nu få fördjupa dig i förhållandena i ett land som du väljer på världskartan. Din uppgift är att studera landets position i kartboken, samla in fakta om klimatet och anpassningen efter detta i landet och dra slutsatser om människors möjligheter och utmaningar inför framtiden i landet.

 

Tid: 6 lektioner inklusive den då vi väljer länder.

Material: Kartbok, Geografibok och trovärdiga sidor på internet, såsom Landguiden.se och Globalis.se

 

Instruktioner:

 

Steg 1 - Hypoteser

Studera ditt lands position i kartboken och studera landet i de olika tematiska kartorna i slutet av boken. Skriv därefter dina hypoteser (vad du tror är svaren utifrån det du ser i kartorna) på följande frågor:

 

1.      Hur tror du att landets klimat och natur ser ut och upplevs på plats utifrån breddgraden det ligger på?


2.      Vilka andra faktorer än breddgraden kan påverka klimatet i landet och i så fall hur? Tänk till exempel på om landet ligger nära en kust eller långt inåt land (eller både och om det är ett större land), om det finns berg i landet och hur vindar och nederbörd kan se ut i landet utifrån detta.


3.      Studera hur befolkningen är fördelad i landet. Vad kan förklara denna fördelning av det du ser på kartorna och hur tror du att människors liv och överlevnad ser ut på olika platser i landet?

 

 

Steg 2 - Utredning

När du har visat mig dina hypoteser kan du gå vidare med att kolla upp om de stämmer genom att leta upp fakta om landets klimat, geografi, natur, jordbruk och befolkning på faktasidorna på nätet. Kom ihåg att du ska testa dina hypoteser och bara behöver hitta fakta som säger något om frågorna. Du ska alltså inte ta med fakta som inte har med frågorna att göra, som om landets ekonomi, historia eller samhällssystem i denna uppgift om de inte har en koppling till hypoteserna.
   Arbetet kan nå en hög nivå oavsett om dina hypoteser stämmer eller inte, förutsatt att de har varit rimliga från början. Det viktigaste är att du i din text berättar om de stämmer eller inte och varför, samt hänvisar till de källor du använder.

 

 

Steg 3 – Sammanfattning och analys av framtiden

 

Beskriv kortfattat det viktigaste som du kommit fram till i arbetet och avsluta med dina egna slutsatser om vad landet kan vara särskilt sårbart för i framtiden, om de fortsatta koldioxidutsläppen medför en höjning av medeltemperaturen i världen med två grader eller mer. Använd det du hittills har skrivit i rapporten för att argumentera för dina slutsatser.

 

 

Steg 4 – Källredovisning

 

Gör en lista över de källor du har hämtat information ifrån, vem eller vilka som står bakom varje källa och på vilken webbadress informationen är tillgänglig.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Rapport: Klimat, samhälle och sårbarhet
Uppgifter
Rapport: Klimat, samhälle och sårbarhet

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback