Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Hållfasthet

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Att något har hög hållfasthet betyder tex. att det klarar höga tryckkrafter eller dragkrafter. Avsnittet om hållfasthetslära beskriver generellt och översiktligt hur byggnadsdelar och material påverkas när det belastas och utsätts för olika krafter.

 

Teknik                                                                                                                     
Hållfasthet och brobygge
Pedagogisk planering                                                                                               

 

Kursplanens syfte:

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Centralt innehåll:
Tekniska lösningar

 

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

  Konkretisering av mål:

 

 • Kunna beskriva tryck- och draghållfasthet. Elasticitet och hårdhet.

 • Kunna beskriva fackverk, korrugering, armering, olika balkformer.

 • Kunna skriva en utvärdering.

 • Kunna göra en ritning.

 • Kunna bygga broar och ompröva det man kommer fram till.

 

Arbetssätt:

 

De första lektionerna kommer vi att ha genomgångar där vi går igenom olika slags material, krafter och övriga begrepp som vi behöver inför att bygga broar. Vi kommer gå igenom grunder inom hållfasthet och eleverna kommer få ett häfte med frågor de ska leta svar på. Sedan är det dags att börja bygga broar. Ni kommer då att arbeta grupp, 2-3 personer i varje grupp. Ni kommer få 50 st glasspinnar och 3 st smältlim, ni får använda materialet hur ni vill, men det är inte tillåtet att använda något annat material. Bron ska ligga över en öppning på 40 cm. När vi testar hur mycket vikt broarna klarar så får ni själva välja om vikterna ska ligga på bron eller hänga under den, dvs om bron ska utsättas för tryckkraft, dragkraft eller kanske både och. Era broar kommer att bedömas utifrån hur hållfast konstruktionen är. Vi kommer även genom röstning utse den ”snyggaste” bron. Detta i mån av tid. Ni ska också efter att bygget är klart skriva en varsin individuell utvärdering av arbetet.

 

 

 

Bedömning:

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback