Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk ht 17/ vt 18

Lillvallens förskola, Åre · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Konkret​ vill vi att:​ 1. Barnen ska kunna kommunicera med varandra och göra sig förstådda.​ 2. Barnen ska bli nyfikna och intresserade av att använda lärplattan.​ 3. Barnen ska känna sig trygg och stolt över att kunna flera språk.​

Utifrån Läroplans målet:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

1. utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

2. utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

3. som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98/16 s, 10).

 

Kommer vi att arbeta så här: 

1. Dela in barnen i mindre grupper vid många olika tillfällen, till exempel sång/fruktstund, måltider, planerade och oplanerade aktiviteter, in/utgång. Vi pedagoger ska tänka på att använda ett nyanserat talspråk, många olika benämningar för samma sak, beskriva i ord vilken handling vi utför.

2. Vi ska tillsammans med barnen skapa egna QR koder. Vi ska även ladda hem bra appar som är språkutvecklande.

3. Låna böcker på de olika språk som finns på avdelningen. Göra föräldrar delaktiga genom att fråga dem om vilka sånger eller sagor de läser hemma. Modersmålsstödjare för tigrinja och arabiska kommer att finnas att tillgå fram till dec-17.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback