Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Religion - judendom, kristendom och islam år 4-5 Knappekullaskolan, 2017/2018 och 2018/2019

Knappekullaskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Världsreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Konkreta mål

 • Du kan förklara varför det finns olika religioner.
 • Du kan resonera om religionens funktion.
 • Du kan skriva eller berätta om några likheter och skillnader mellan världens stora religioner.
 • Du vet vilken gudsbild världsreligionerna har.
 • Du känner till olika religiösa högtider.
 • Du vet vad de olika gudstjänstlokalerna heter.
 • Du kan berätta om hur religioner påverkar viktiga händelser i människors liv som t ex födelse, giftermål och död.

Bedömningsform

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • resonera och reflektera i smågrupper och i helklass.
 • göra jämförelser mellan religionerna muntligt och skriftligt 
 • svara på frågor skriftligt och/eller muntligt.

Abetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till föreläsningar och delta i diskussioner.
 • läsa olika texter tillsammans och enskilt.
 • titta på film och anteckna till.
 • jobba i grupp med olika områden av världsreligionerna såsom heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler.
 • reflektera enskilt och i grupp; skriftligt och muntligt. 
 • dokumenterar fakta och egna jämförelser i Google Classroom.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback