Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska läsförståelse åk 3

Hedeskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 29 november 2017

Under läsåret kommer eleverna på ett flertal sätt att arbeta med läsförståelse. Undervisningen kommer att löpa som en röd tråd under vt -14.

Förmågor som skall tränas

 • analysera texter
 • kommunicera, samtala och diskutera texter
 • tolka, värdera, reflektera texter
 • hantera information
 • förstå innebörden av begrepp

Arbetets upplägg

Arbetet kommer löpa som en röd tråd under läsåret.

 • Eleverna kommer att träna på att få flyt i läsningen, inlevelse och förståelse av texter, både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna.
 • Eleverna kommer att få arbeta med olika slags texter 
 • Läsa tyst ur "lådboken" och skriva bokrecension när boken är utläst.
 • Arbetsuppgifter i läsförståelsebok 
 • Läsa i grupp och samtala om det ni läst.
 • Läsläxa.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att läsa med intonation (inlevelse)
 • din förmåga att förstå och tolka texter
 • din förståelse för texter med olika fakta och innehåll

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 3, Läsa och förstå
SVENSKA Lgr11 Matris: Läsa och förstå år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter