Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

What's Up 3 - Engelska för åk 3

Hedeskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Detta läsår arbetar vi med What’s Up 3 igen. What's Up 3 bygger systematiskt upp ordförrådet i de olika temaområderna. Det flesta av temaområdena återkommer i materialet och på så sätt repeterar eleverna ord de redan kan samtidigt som nya ord tillförs. Så småningom har det fått ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna använda orden i meningsfulla sammanhang. Eleverna ska vara aktiva på olika sätt. Därför ligger fokus på att lyssna och tala. Att känna meningsfullhet är ett nyckelord för att behålla motivationen. Som komplement kommer vi även se på film och andra program, lyssna på musik samt rim och ramsor samt spela spel m.m.

Målet med undervisningen är att utveckla din förmåga att:

Förstå tydlig talad engelska.

Hålla olika former av enkla samtal och dialoger.

Förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

Att förstå filmer och dess innehåll.

 

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få lyssna till talad engelska och träna dig i att förstå och följa korta enkla instruktioner och texter. Vi pratar om vardagliga saker på engelska som tex kläder, klockan, mat, möbler, väder, frukter och känslor. Du kommer att få leka lekar, sjunga och spela spel. Vi tittar på film och andra program.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

delta vid hörövningar, filmer, sång och lekar.

förstå tydlig talad engelska.

säga enkla meningar på engelska.

svara på enklare frågor.

följa enkla instruktioner.

Bedömning kommer att ske fortlöpande under läsåret genom att observera och dokumentera elevernas väg till lärande.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
Matris engelska åk 3 Rabbalshede skola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback