Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Do Kids Get Enough Sleep? - Reading Comprehension

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 3 december 2017

De här korta avsnitten är hämtade från en intervju med några brittiska tonåringar som berättar om sina sovvanor. De är indelade i två delar: Yes we do! och No, we don't! Efter varje del finns det uppgifter. I de flesta ska du välja rätta alternativ (a,b,c eller d). I ett par ska du göra meningarna fullständiga. Läs först igenom uppgifterna 1-5. Läs sedan intervjusvaren och gör uppgifterna.Läs sedan intervjusvaren och gör uppgifterna.


Läroplanskopplingar

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen
Reading Comprehension - Do Kids Get Enough Sleep?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback