Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Luft åk 2

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Vad är luft? Är luft något? Hur är luft?

Arbetssätt/Metod

Du kommer att få:

 - göra experiment och undersökningar om luft

-  dokumentera dina undersökningar

-  läsa, skriva texter, se filmer

-  bilduppgifter

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar som handlar om luft.

I slutet av arbetet kommer du att få visa att du kan ge några exempel på grundläggande egenskaper hos luft och hur du behärskar de begrepp som vi arbetat med. 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Luft åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback