Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Elektricitet och magnetism

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Mål med undervisningen

 • Känna till var vi får el ifrån.
 • Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
 • Känna till ledningsförmågan i olika material.
 • Känna till vad vi använder magneter till.
 • Känna till några material som är magnetiska.
 • Känna till några material som inte är magnetiska.

Det här ska vi göra

 • Elektricitetexperiment.
 • Magnetismexperiment.
 • Skriva om våra undersökningar.
 • Se filmer om elektricitet och magnetism.

Begrepp i området

 • Elektricitet
 • Leder ström
 • Magnetism
 • Magnetiskt

Förmågor vi arbetar med

Kommunikativa förmågan

 • vi tränar på att redogöra för en laboration muntligt eller med hjälp av book creator.

Begreppsförmågan

 • vi tränar på att använda begreppen elektricitet, leder ström, magnetism samt magnetiskt.

Analysförmågan

 • vi tränar på göra kloka gissningar (hypoteser) samt att förstå och förklara laborationernas resultat.

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • dokumentera en laboration och i laborationsrapporten använda rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.
Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Elektricitet och magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter