Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalite och utveckling i förskolan Matematisk utveckling HT-17

Fågelsångens förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Använd ny färg inför varje termin

Skapande

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet-organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

Höstterminen 2017

Vi använder oss av matematiska begrepp i vår verksamhet såsom att vi räknar tillsammans med barnen (spindel benen) vi pratar om vad saker har för färger,benämner stor, liten och mellan genom sagoläsning. och sånger. Sortering gör vi i samband med undan plockning, vi har även sorteringslådor. pussel finns tillgängligt för barnen. Vi utmanar barnen genom att ta framnytt materail och introducera detta för dem. Vi använder sagor för att introducera lägesord. I vår verktygsväska finns ett mätband som barnen blev intresserade av och de började att mäta sakerna som fanns runt dem.

Vårterminen 2018

Forskaren Lev Vygotsky ser inlärning som en social och kulturell process vilket innebär att människan utvecklas i samspel med varandra och i den miljön vi lever i. Vygotsky använder sig av begreppet proximal utvecklingzon vilket innebär att pedagogen utgår från barns tidigare kunnande för att i sin tur utmana barn i ny kunskap. Vidare menar Vygotsky att lärandet ska vara meningsfullt, utgå från det redan kända och erbjuda utmanande aktiviteter.

Utifrån dessa teorier och barnens intresse har vi valt att utforska färger tillsammans med barnen. Detta gör vi genom att använda oss av sagor, den vardagliga matematiken såsom leksakers färger, sorteringslådor, pärlor och barnens egna kläder.

1. Vi börjar färg-projektet genom att gå på färg-jakt med babblarna. Barnen får i uppdrag att leta upp leksaker med samma färg som babblaren exempelvis bibbi vill ha gula leksaker. - April 2018

2. Vi fortsätter med vår färg-jakt och denna gång letar vi efter brun och rosa. Genom att använda oss av babblarna och dess färg utvecklar barnen sin matematiska förmåga, självständighet och tillit till sin egen förmåga samt sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. - April 2018

3. Vi går vidare i projektet och denna gång använder vi vår skapande förmåga för att barnen ska fortsätta utveckla sin matematiska förmåga och se olikheter och skillnader mellan färgerna. - April 2018

4. Barnen reflekterar kring sitt lärande och berättar vilken färg respektive babblare är samt hur de skapar de olika babblarna. 

Pedagogerna anser att barnen har utvecklat sina kunskaper kring de olika färgerna då barnen spontant pratar om olika färger på leksaker. Vid ett samlingstillfälle när vi sjöng "blå blå blå är mössan på mitt huvud" kom barnen med förslag att vi skulle sjunga om babblarnas färger i i den sången istället. 

 

Vad ska tillföras i undervisningen för att utmana barnens lärande och därmed öka kvaliteten på undervisningen?

 

Höstterminen 2017

Vi ska fortsätta att utmana barnen i deras matematiska utveckling och  introducera nytt material

Vårterminen 2018

Utifrån våra observationer ser vi att barnen har utvecklat sin matematiska utveckling och att vi kommer fortsätta att arbeta med matematik som nu på våren med detta arbetssätt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback