Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kolföreningar - Organisk kemi

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Organsik kemi är den kemi som handlar om föreningar med kol, väte och ibland andra inblandade ämnen. Kolet binder fyra andra atomer och är inte kräsen av sig - den binder sig till i stort sett vilka ämnen som helst. Det är därför det finns så många organsika föreningar. Bland de organiska ämnena hittar vi kolväten som bensin, fotogen och diesel,men också ämnen som förutom kol och väte innehåller något mer ämne - så bildas t ex alkoholer, organsika syror, estrar, fetter, kolhydrater och proteiner.

Planering

v.48 Alkaner, alkener, alkyner samt kolets kretslopp

v.49 Alkoholer

v.50 Prov torsdag Alkaner, alkerner, alkyner

Organiska syror

v.2 Estrar

v.3 Argumenterande uppsats Fossila bränslen

v.4 uppsamlingsvecka

 

 

Ni ska kunna:

- vad som menas med alkaner, alkener och akyner samt hur de är uppbyggda

- förklara vad som menas med alkoholer, organiska syror och estrar samt deras egenskaper och uppbyggnad

- förstå kolets kretslopp och dess påverkan på miljön

- vad som menas med fossila bränslen och hur de påverkar miljön

 

Ni kommer att bedömas efter:

- förmåga att reflektera och dra slutsatser kring ovanstående fakta

- förmåga att laborera

- förmåga att dokumentera laborationer (laborationsrapport)

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fossila bränslen
Komplettera prov
Utvecklingssamtal-uppgift
Laboration v.48
Laboration v.4
Laboration v.50
Argumenterande uppsats Fossila bränslen
Laboration v.49
Uppgifter 14/12
Prov organisk kemi
Laboration v.2