Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Naturen på vintern

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur klarar växterna vintern? Hur hittar djuren mat på vintern? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet!

Syfte/mål - varför ska vi arbeta med detta?

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* kunna namnet på arter i närmiljön

*kunna ge exempel på hur växterna kan klara vintern

* kunna ge exempel på stannfåglar

* kunna förklara hur djuren klarar sig på vintern

 

*kunna använda olika naturvetenskapliga begrepp som vinterståndare, dvala, gryt, stannfågel, ide, energi.

Undervisning - hur ska vi göra?

  • arbeta med olika texter
  • diskutera tillsammans, både i stor och liten grupp
  • titta på film
  • arbeta med vårt häfte
  • ha genomgångar både praktiskt och teoretiskt

 

Bedömning/utvärdering - hur och vad?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • använda dig av de begrepp du lärt dig inom arbetsområdet, ex dvala, isolering, övervintra, ide, vinterståndare..
  • namnge olika arter
  • förklara hur vissa djur och växter klarar vintern.

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Naturen på vintern
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback