Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 9

Musiklyssning

Önnerödsskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Reflektera över musikens betydelse i filmen Trollkarlen från Oz (1939).

Hur kan musik användas för att förstärka upplevelser i tex filmer?

Hur gjorde man förr i tiden, i tal filmens barndom?

Hur används musiken i dagen filmer? Skillnade och likheter med förr.

Vi utforskar området genom att tillsammans titta på filmen Trollkarlen från OZ tillsammans (i olika omgångar).

Vi diskuterar och analyserar olika händelser och musikaliska uttryck i anslutning till filmen


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Reflektioner över filmen Trollkarlen från OZ

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback