Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2A, kapitel 4

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Nu ska vi börja med ett nytt räknesätt - multiplikation! Vi ska träna på kopplingen mellan addition och multiplikation samt lära oss några tabeller.

Konkretiserade mål i arbetsområdet

Du ska kunna:

 • räknesättet multiplikation.
 • tvåans, femmans och tians multiplikationstabell.
 • sambandet mellan addition och multiplikation.

Vad ska bedömas

Din förmåga att

 • räkna enkla uppgifter med hjälp av multiplikation.
 • lösa uppgifter med tvåans, femmans och tians multiplikationstabell.
 • förklara sambandet mellan addition och multiplikation.

Hur ska undervisningen se ut/Hur ska eleverna få öva

Du kommer få möjlighet att träna på detta genom att

 • skriva, läsa och förstå multiplikationer.
 • öva på tvåans multiplikationstabell.
 • öva på femmans multiplikationstabell.
 • öva på tians multiplikationstabell.
 • skriva en upprepad addition som en multiplikation.
 • öva på sambandet mellan addition och multiplikation med hjälp av spel.
 • öva på kommutativa lagen med hjälp av bildstöd och se att produkten blir samma.
 • lyssna på en berättelse med matematiskt innehåll.
 • delta i samtal och diskussioner.
 • lösa problemlösning, både enskilt och i grupp.
 • arbeta med uppgifter i din mattebok, Favoritmatematik 2A eller Mera Favoritmatematik 2A.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Genom att delta aktivt i undervisningen. Efter avslutat kapitel för eleverna en självskattning, en diagnos och ett summativt prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback