Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SvA(7-9)

Mål 1, Kapitel 5

Prins Wilhelmgymnasiet, Flen · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Teman: Familj och släkt, telefonfraser, dagsprogram

Teman: Familj och släkt, telefonfraser, dagsprogram

Texttyper: Tidningstext, blogg, dialog, mejl, tidtabell, faktatext

Grammatik: Ordföljd i satser med plats och tid; preteritum; kortsvar; som; personliga pronomen (subjekt och objekt)

Uttal: Betoning av verb och objekt i satser me spetsställda adverbial; Vokaler (ä, å) konsonanter (l-r, b-v)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kapitelprov Mål 1, kapitel 5

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback