Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Amour

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Det vardagliga och välbekanta området vi arbetar med är KÄRLEK. Du läser och lyssnar på texter, tränar ord/grammatik samt spelar upp dialoger inom temat. Du får även skriva en kärleksdikt på franska.

Konkretiserade mål

  • Skriftlig förmåga, att skriva en text om ett välbekant område
  • Ordförråd - Textboken: (kap 2a, 2b, 2c: ordlistor + "phrases utiles" + några kärleksord (s 33)
  • Grammatik (se Textboken + repetera övningarna i Övningsboken/stenciler):

-demonstrativa pronomen (ce, cet, cette, ces) (Textboken s 33 och 107)

-böja och använda verben: pouvoir, vouloir, finir, attendre  (Textboken s 33, 38, 42)

-böja och placera adjektiv (Textboken:s 39 + 100-101:A-D)

-använda ordningstal (Textboken s 42)

-använda pronomen som direkt objekt (le, la, l', les) (Textboken s 42)

Undervisningen

Vi arbetar med texter, hörförståelse, muntlig interaktion, skriftliga uppgifter, redogörelse av text o.s.v. där du både under lektionstid, och som läxa, har haft möjlighet att träna på och visa dina kunskaper. Vi har även tränat på ord och uttryck samt enklare grammatiska strukturer

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under lektionstid.  Kunskaper som rör ordförråd och grammatik handlar om att förbättra både den egna produktionen och receptionen. Utan dessa delar är det både svårt att förstå och göra sig förstådd, men inga av dessa två delar finns med i kunskapskraven.

Ett separat provtillfälle i slutet av arbetsområdet bedömer:

-läsförståelse

-skriftlig förmåga

 

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris "Amour"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback