Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

Pedagogisk planering NO

Capellaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 december 2017

I ämnet NO ska du få arbeta med djur, natur under detta läsår. Du kommer att lära dig om årstiderna och hur djur och växter förändras under årstiderna och du ska även få använda dina fem sinnen under tiden. Under hösten ska du arbeta med växter och djur samt årstider.Under våren ska du få arbeta med insekter.Du kommer att få göra fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text, bild och andra uttrycksformer.

Konkretisering av målen

Eleverna kommer att:

 • uppleva väderlek och årstidsväxlingar (höst,vinter, vår och sommar) i naturen och vad som kännetecknar dessa.
 • få kännedom om hur djuren anpassar sig till årstiderna.
 • få benämna och peka ut begrepp från skogen och närmiljön.
 • få kännedom om träd i närområdetd
 • djur som bor i träden och äter mat från träden, vilket ger en inblick i enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Arbetssätt och undervisning

 

 • Genom skogspromenader och gemensamma arbeten och samtal i grupp.
 • Eleverna sjunger, klipper klistrar och skapar i bild av skogens material som vi samlar under skogspromenader.
 • Vid skogspromenader får eleven motorisk erfarenhet av skogens vegetation och begrepp som hör till.

 

 

 

Bedömning; vad och hur.

Eleven visar sina förmågor genom:

 • Observationer i vardagen.
 • Deltar i diskussioner
 • Framställande av en naturbok


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
NO Matris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback