Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Pepparkakshus ht-17

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 3 december 2017

Du ska få göra ett eget pepparkakshus utifrån grunden. Mallar-färdigt hus.

Instruktioner till uppgiften 

 

 

1. Bestäm hur ditt hus ska se ut och gör mallarna till huset.

 

Maxmått på huset:

Höjden 10 cm

Bredden: 14 cm

Längden: 18 cm

(tips, välj mått som är delbart på tre)

2. Sätt ihop mallarna så du ser att ditt hus "funkar"

(Tänk speciellt på taket)

4. Mät omkretsen på dina mallar.

5. Mät arean på dina mallar.

(räkna bort fönster och dörrar)

6. Gör om dina mallar till skala 1:3

7. Gör om dina mallar i skala 2:1

 

Alla uträkningar som du gör ska du redovisa på ett speciellt papper som du lämnar in till Kenneth

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback