Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Biologi, Teknik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Hållbar utveckling - Energi och miljö

Lackarebäcksskolan 4-6, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Hur kan vi använda jordens resurser till energi? Hur ska vi göra för att använda jordens resurser på ett smart sätt? Vilka olika energikällor finns det? Vad innebär förnybar energi? Vilka ämnen är farliga för miljön? Kan energi ta slut?

Syfte

Syfte med detta temaarbete är att du ska få en bättre förståelse för hur vi använder jordens resurser och hur vi kan bli bättre på att hushålla med dessa resurser. 

Så här kommer vi att arbeta

Temaområdet kommer vara uppdelat i två delar 

Del 1: Energi 

Del 2: Miljö och hållbar utveckling

 

I arbetet med dessa delområden kommer... 

 • vi diskutera och arbeta med begrepp som har med energi och hållbar utveckling att göra
 • vi göra undersökningar och experiment individuellt, grupp och gemensamt
 • vi diskutera och undersöka hur våra vanor påverkar miljön och vad vi kan göra för att värna om miljön
 • vi se på olika filmer kopplat till ämnet
 • du får chans att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt

Det här kommer jag att bedöma

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • vara delaktig i diskussioner under lektionerna
 • kunna redogöra för några energikällor (förnybara och fossila)
 • att beskriva och använda ämnesspecifika ord (t.ex. energikälla, lägesenergi, ekosystem och försurning osv.)
 • kunna beskriva hur vi påverkar vår miljö och vad vi kan göra för värna om vår miljö
 • ge exempel på vad vi behöver energi till
 • förstå vad energiprincipen innebär

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Se nedan

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (E nivå år 6):

Se nedan 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback