Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 3

De Abrahamitiska religionerna

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 2 november 2021

I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider, religiösa byggnader och föremål.

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer tillsammans att prata om varför det finns religioner och vad de betyder för människor. Vi läser några centrala berättelser från de olika religionerna. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga böcker samt heliga byggnader och platser inom kristedomen, judendomen och islam. Du kommer även att lära dig att undersöka och beskriva likheter och olikheter mellan de tre religionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta i med genomgångar och diskussioner i helklass. Vi kommer även att arbeta en del i smågrupper med texter och collage.

Vi ska:

  • läsa olika faktatexter om de aktuella religionerna samt se på film om dem,
  • jämföra olika berättelser, högtider, heliga byggnader, heliga skrifter och symboler
  • diskutera och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
  • återberätta olika religiösa berättelser

Bedömning

Bedömningen kommer att göras under pågående arbete, utifrån din förmåga att visa hur du kan:

  • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
  • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
  • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser,
  • lyssna och kunna illustrera någon berättelse från kristendomen, judendomen och islam

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback