Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik Geometri år 8

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Hur många personer får plats på en kvadratmeter av klassrumsgolvet? Hur många symmetrilinjer har en snöstjärna? Dessa frågor och många fler kommer du att få lära dig svaren på under detta spännande avsnitt i geometri.

 Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.2, år 8.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Area
  Areaenheter
  Beräkna arean av olika figurer
  Symmetri

 

 • Röd kurs:
  Begränsningsyta
  Trubbvinklig triangel
  Cirkelbåge och cirkelsektor
  Parallelltrapets
  Romb
  Befolkningstäthet

Diagnos
Skriftligt prov

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • förklara vad area är för något
 • beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar
 • använda de vanligaste areaenheterna
 • använda skala och göra mätningar i en ritning
 • förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • att beräkna begränsningsyta
 • mer om areor av trianglar, cirklar och fyrhörningar
 • beräkna befolkningstäthet

Samt kunna följande matematiska ord:
area, yta, kvadratmeter, kvadratdecimeter, kvadratcentimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram,triangel, cirkel, radie, hektar, kvadratkilometer, skala, symmetri, spegling och rotation

 


Läroplanskopplingar

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter
Prov i geometri