Skolbanken Logo
Skolbanken

Böcker!

Stentägtens förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Denna månad kommer vi att lägga fokus på böcker och läsning.

Denna månad kommer fokus att vara på att läsa böcker. Vi kommer att läsa, titta i böckerna, prata kring böckerna och även låna böcker på biblioteket. Har barnen någon favoritbok får de gärna ta med sig den.


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback