Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4

Vardagskemi åk 4

Björklinge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 december 2017

I det här arbetsområdet ska du få lära dig lite om kemins grunder. Du ska också få lära dig hur man bevarar mat och om kemiska reaktioner i vår vardag. Du kommer också att få lära dig en del om rengöringsmedel och vilka farosymbolerna är. Vidare kommer vi att lära oss mer om pH-värde och näringsämnen.

 Konkretiserade mål:

Du ska:

  • kunna namnge några metoder för hur man kan konservera mat.
  • ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket.
  • känna igen några vanliga farosymboler. Kunna berätta vad de betyder och varför de finns.
  • kunna de vanligaste näringsämnena och var du hittar dem.
  • kunna dela in ämnen utifrån egenskaperna sur eller basisk
  • kunna genomföra ett experiment utifrån en enkel instruktion
  • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport

Undervisning och bedömning:

Jag kommer att ha genomgångar och vi kommer att diskutera i helklass.

Vi kommer att läsa texter och svara på instuderingsfrågor.

Du kommer att få utföra experiment och dokumentera dessa.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och gemensamt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera och redogöra för innehållet i de konkretiserade målen, både skriftligt och muntligt. Jag kommer även att bedöma din förmåga att använda kemins begrepp.

Jag kommer också att bedöma din förmåga att planera, genomföra och dokumentera ett experiment

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Vardagskemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback