Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi ht 2017

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Biologins grunder, vetenskapligt arbetssätt, arternas anpassning och sortering. Ekologi.

Arbetet under terminen har innehållit:

-Cellens delar och uppgifter

-Pollinering, förökning, nedbrytning

-Näringskedjor, näringsvävar

-Linnés arbete kring vetenskaplig sortering och systematisering

-Darwins arbete kring naturligt urval och anpassning

-Faktatexter; läsa, förstå, diskutera, sammanfatta och skriva egna.

Begreppsarbete, förstå och använda biologins begrepp

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback