Skolbanken Logo
Skolbanken

Kemikalier i hemmet

Kollaskolan grundsär 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Under hösten kommer vi titta på kemikalier i hemmet.

Vi kommer  under arbetets gång titta på olika varningssymboler som finns på kemikalier. Vi kommer sedan titta på vanliga kemikalier i hemmet och se hur dessa kan påverka oss och miljön. Eleverna kommer få dokumentera detta arbete i Imovie eller Notebook. 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Källsortering och återvinning av vardagliga föremål. Kompostering av organiskt material.

Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

I samtal om miljöfrågor kan eleven föra enkla resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkla dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

I samtal om miljöfrågor kan eleven föra välutvecklade resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och ge väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter