Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP Kling HT17 / VT18

Pysslingen Förskolor Pärlan, Pysslingen · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Vi kommer att arbeta med trygghet som största fokus i vår grupp ”Kling”. Det är viktigt att barnen känner att de kommer till en plats där de kan trivas och utvecklas i sin egen takt med hjälp av oss pedagoger.

Vi har arbetat och kommer fortsätta arbeta med temat ”trygghet”. 

Under höstterminen har vi fokuserat på att barnen i Kling ska få en stabil utveckling. Det som är viktigast för att ett barn ska kunna utvecklas är att det känner sig trygg tillsammans med sina pedagoger och de andra barnen i gruppen.

Vi har tränat på att hålla en samling där barnen sitter ner och är delaktiga under hela tiden. De har fått lära sig hur turtagning fungerar och börjar lära sig att använda TAKK-tecken för att förstärka språket. 

För att utmana barnen har vi fångat deras intresse för olika aktiviteter så som att rita, måla, träna sin grovmotorik och spela musik. Detta har varit uppskattat bland barnen och vi upplever att det finns en stor nyfikenhet på att lära sig mer. 

Eftersom vi ser ett stort intresse för detta så har vi beslutat oss för att fortsätta med samma tema under VT18. Detta pågrund av att gruppen förnyas med jämna mellanrum och för att barnen ska våga ta egna intiativ och lära sig att släppa in nya barn i gruppen. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter