Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenskaundervisningen åk 1 ht-17

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Detta har vi jobbat med under höstterminen.

Elevdel

Undervisning

  • Skrivit faktatexter (G.O.T.W.)
  • Jobbat i "Äppel/Päppel)
  • Jobbat i "Bumerangboken"
  • Muntligt i grupp gjort "Mellan raderna"
  • Tränat kopplingen ljud och bokstavsnamn
  • Bokstavsformning
  • Enskild elevläsning med lärare
  • Högläsning
  • Livet i Bokstavslandet (NE.se(play/)
  • En läsande klass

Lgr11

Syfte och Centralt innehåll

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter