Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1 - 2

Musik år 1

Åsaskolan F-2, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Under läsåret 2017-2018 Vi kommer att sjunga, lyssna - och måla till musik samt spela tillsammans på rytminstrument. Vi kommer även att lyssna på olika sorters musikstilar och röra oss tillsammans till musiken.

Syfte:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna på musik.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och att spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll:

Konkretisering av målen:

Du kommer att sjunga tillsammans med klasskamraterna.

Du kommer att lära dig att sjunga kanon.

Du kommer att få spela olika instrument, som triangel, trummor och pinnar.

Du kommer att få uttrycka det du känner när vi lyssnar på olika musikstycken.

Du kommer att lära dig några nutida sånger, svenska barnvisor, psalmer och nationalsången.

Arbetssätt:

Vi kommer att:

sjunga tillsammans.

öva på att sjunga kanon.

testa olika instrument, som triangel, trummor och pinnar.

röra oss till musik.

rita till musik.

lära oss några nutida sånger, svenska barnvisor, psalmer och nationalsången.

Visa lärande:

Du visar lärande genom att vara delaktig i musiklektionerna.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback