Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Tema vatten

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Du kommer nu att få lära dig mer om en av jordens viktigaste resurser.

Till dig som elev:

Arbetsområdet och arbetssätt

Under ett par veckor kommer du att få lära dig mer om vatten. Du ska genom texter, diskussioner, filmer och experiment få lära dig mer om vattnets former,  samt hur man kan rena vatten via avdunstning och filtrering. Du kommer även få jobba med lösningar och blandning. Du kommer dessutom få lära dig mer om hur det går till när vi får vatten till våra hus och hur det går till på ett reningsverk. 

Mål

När vi har jobbat klart ska du: 

  • kunna vattnets tre former,
  • med hjälp av en instruktion kunna genomföra ett experiment,
  • kunna resonera och dra egna slutsatser om vad du tror kommer att hända när du ska genomföra experiment,
  • veta vad orden kokning, avdunstning, filtrering, smältning, kondensering, vattenånga, blandning och lösning betyder.

Redovisningsform

Du ska redovisa genom gemensamma diskussioner och din dokumentation.

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån de mål som finns inom temat. Jag kommer att se på hur aktivt du deltar i lektionerna och de gemensamma diskussioner vi har.

 

Reflektion

Vad är skillnaden mellan fast, flytande och gasform?

Varför kan man säga att du kan dricka samma vatten som dinosaurierna gjorde?

Vad är en blandning?

Vad är en lösning?

Förklara vad orden kokning, avdunstning, filtrering, smältning, kondensering, vattenånga, betyder 

 

 


Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter