Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Filmanalys

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Gå igenom den dramaturgiska kurvan och utifrån det analysera en film.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska Munkegärde
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback