Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Svenska, Bild

·

Årskurs:

4

Vikingatiden

Västra skolan, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Inom temat Vikingatiden kommer vi bl.a. att arbeta med vikingarnas skepp och resor. VI kommer att läsa om hur det var att leva på en vikingagård och vem det var som bestämde på Vikingatiden. Vi kommer även att läsa om vikingarnas religion.

Målet med undervisningen

Du ska:

- lära dig om hur en arkeolog arbetar

- veta hur det var att leva på en vikingagård
- veta hur deras kläder såg ut
- veta att vikingarna begav sig ut på både handels- och plundringsresor
- veta var de reste och hur skeppen såg ut

- veta vem det var som bestämde på Vikingatiden

- veta vilken religion de hade
- veta att Sverige blev kristet i slutet av Vikingatiden

- veta hur runskrift ser ut och även prova själv att skriva med runskrift

- lära dig olika ord och begrepp om Vikingatiden

Undervisning

Vi kommer att:

- lyssna på genomgångar

- se på film och titta på bilder

- lyssna på en vikingasaga som högläsning

- titta på hur skeppen kunde se ut och skapa egna skepp på bilden

- sjunga vikingasånger på musiken

- läsa faktatexter och svara på frågor.

- skriva en egen faktatext om Vikingatiden

Det här kommer vi bedöma:

Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara:

- hur det var att leva på Vikingatiden

- hur resorna gick till och hur skeppen såg ut

- vem som bestämde på Vikingatiden

- hur vikingarnas tro såg ut

Du kommer att få visa din kunskap både genom ett prov och genom att skriva en faktatext.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback