Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Växter

Kopperskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Hur lever en växt? Finns det köttätande växter? Hur förökar sig växter? Vad innebär fotosyntesen? Hur går pollineringen till ? Detta är några frågor som du kommer att få arbeta med i vårt arbetsområde om växter.

 

Vi kommer att:

-arbeta med växternas utveckling, hur växter har anpassat sig till olika växtplatser

-undersöka hur växter kan sorteras och grupperas 

-undersöka en blomväxt och titta på dess olika delar  

-ta reda på hur en växt lever, samt de olika växtdelarnas uppgifter

-lära oss hur blomväxter förökar sig genom pollinering

-lära oss om fröspridning

-arbeta med och förklara begreppet fotosyntes 

-läsa och diskutera myter och sagor om växter och växter i konsten

-träna på att känna igen vanligt förekommande växter 

-träna på att göra en systematisk undersökning i biologi

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom:

*att aktivt delta i diskussioner 

*genomföra skriftliga uppgifter 

*skriftligt prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback