Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Tema Vändpunkter - Läsa, tala, samtala åk 8 2017/2018

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 4 december 2017

I detta arbetsområde ges du möjlighet att träna och visa din förmåga i läsa, tala och samtala.

Arbetssätt och undervisning

Du ges möjlighet att träna läsförståelse med hjälp av lässtrategier. 

Du ges möjlighet att träna att tala och samtala.

Vi använder ett diagnosmaterial avsett för åk 8. Materialet har tema Vändpunkter och knyter väl an till arbetsområdet i historia som läses parallellt i so.

Visa vad du lärt dig

Läsförståelse- efter träning gör du läsförståelser från diagnosmaterialet. De följs upp efter hand så att du ges möjlighet till att förbättra dig under arbetsområdets gång.

Tala- vi tränar på att tala inför varandra i mindre grupper och du uppmanas att utmana dig själv och våga. Du genomför en bedömningsgrundande uppgift (flera om behov finns) som är likadan som den vi tränat. Underlag för innehållet i det du ska presentera är detsamma för alla och har tema Vändpunkter

Samtala- se ovan

Tidsram

ca v 49-3

Bedömning

Kunskapskraven som berörs är läsa, tala/presentera och samtala bedöms. Se kunskapskravtabell är i Unikum

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback