Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Industriella revolutionen

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Den så kallade Industriella revolutionen är en av de största förändringarna i människans historia och den ligger bakom mycket av hur våra samhällen och levnadsvillkor ser ut än idag i världen. Därför har den kommit att kallas en revolution.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Bedömning - vad och hur

Vad?

Se centralt innehåll (lila) och kunskapskraven (blå) nedan

Hur?

Enskild källkritisk uppgift

 

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar
Film
Arbetsuppgifter

Tidplan

v. 49

Må: Introduktion industriella revolutionen, arbete med film + frågor

Ti: Sammanfattning industriella revolutionen, repetition källkritiska begrepp och bedömning av källor

On: Källövningar

 

v. 50

Må: Källövningar

Ti: Skrivuppgift källor


Läroplanskopplingar

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter