Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 5

Biologi - Växter i min närmiljö

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Hur får våra träd och växter mat och vatten? Hur skapas det nya växter? Vad heter blommans olika delar? Detta och mycket mycket mer kommer du till att arbeta med i detta arbetsområde.

Biologi - Växter i min närmiljö - arbetsområde v. 34-42

Biologi betyder läran om det levande. I det här arbetsområdet kommer vi till att diskutera hur vi idag vet vad vi vet idag om allt levande här på jorden. Du kommer till att få lära dig varför växter ser ut som de gör och hur deras livscykel ser ut. Du får även fundera över hur ex. trädet får mat och vatten och hur vi sorterar olika växter. Du och alla dina kompisar är beroende av och påverkar vår natur. På vilket sätt gör vi det och vad innebär Allemansrätten. Om detta och mycket mer skall du nu få lära dig genom att göra experiment, fältstudier samt läsa och diskutera faktatexter

När du arbetar med detta ska du lära dig

-något om vad biologi är

-hur man vet vad man vet idag

- hur man sorterar växter och djur

- hur man gör en undersökning

- hur växternas livscykel ser ut

- hur fotosyntesen fungerar

- hur växter sorteras

- vilken nytta vi kan ha av växterna 

- hur det berättas om växter i våra myter, sagor och konst

 

Viktiga begrepp: nedbrytning, pollinering, fotosyntes, förbränning, biologi, regnskog, livscykel, art, stjälk, rot, stamm, ståndare, pistill, pollen

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om detta genom att titta på film, läsa texter och ha genomgångar. Vi kommer att göra enkla laborationer och undersökningar som vi dokumenterar i laborationsrapporter och i "Min bok om växter". Vi kommer även till att arbeta med en NTA-låda som heter "från frö till frö".


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Biologi - Växter i min närmiljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback