Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Test Läsförståelse år 8

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Arbetsområdet syftar till att testa elevens läsförståelse i svenska.

Pedagogisk planering; Läsförståelse

 

Mål:

- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

                                                                                                              Ur: Lgr 11

Centralt innehåll 

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.                                                                 Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

 Du ska under terminen arbeta med att stärka din förmåga att tolka och förstå text så att du kan ge exempel på teman, motiv och förklara textens budskap. Du ska kunna uttrycka åsikter som du underbygger med exempel ur de texter du arbetar med. Ytterligare ska du kunna förstå och tolka textens innehåll på olika nivåer samt koppla dessa till dess kontext.

 

Arbetsområdets innehåll:

 Du kommer att under terminen att läsa böcker och olika slags texter. Du kommer att arbeta med olika uppgifter varje vecka som belyser olika delar av bokens/textens innehåll och handling. Du kommer bearbeta och tolka innehållet genom olika frågeställningar och uppgifter.

 

Material:

 Böcker och texter samt arbetsuppgifter till.

 

Metod:

 Du kommer att arbeta både muntligt och skriftligt, i grupp och enskilt. Arbetet bygger på ”samtal om text”.

 

Examination:

 Arbetet examineras genom test i läsförståelse.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska; läsförståelse
Uppgifter
Läsförståelse ht år 8
Läsförståelse vt år 8

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback