Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Hinduism

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 december 2017

Hinduism

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

  • förstå de filosofiska begrepp som hinduism bygger på
  • förstå att folklig hinduism tar sig många olika uttryck
  • känna till huvuddragen i den hinduiska gudavärlden
  • kunna hinduismens utbredning
  • känna till de fyra viktigaste skrifterna i hinduismen
  • kunna huvuddragen i kastsystemets uppbyggnad och funktion
  • känna till hur det dagliga livet ter sig för en hindu

Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Diskussioner
  • Film

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att delta aktivt i lektionerna. Ett skriftligt prov utgör även underlag för bedömning.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback