Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Nobel

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Alfred Nobel var en uppfinnare som än idag är känd för sin dynamit och sitt Nobelpris. Nu ska ni bli uppfinnare, eller i alla fall utvecklare! Ta reda på all historik om er uppfinning och sedan ska ni förbättra och vidareutveckla den för att förenkla vardagen för människor.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att....

  • formulera dig i skrift
  • anpassa språket
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
  • se problem och behov som kan lösas med teknik
  • värdera konsekvenser av teknikval

Såhär kommer vi att arbeta...

Du kommer att få samarbeta i grupp. Tillsammans söker ni fakta kring en känd teknisk uppfinning.

Därefter skriver DU din egen faktatext kring uppfinningens historia.

Du skriver även ner dina reflektioner om hur denna uppfinning påverkat livet för människor, både för- och nackdelar.

I nästa skede ska ni tillsammans brainstorma och se hur ni kan utveckla och förbättra denna uppfinning för att lösa problem eller stilla ett behov människor har. Denna utveckling presenterar ni sedan i samband med "Nobeldagen" den 15/12, med tex en plansch eller en reklamfilm. Vi firar sedan Nobelfest tillsammans!

 

Detta kommer att bedömas...

  • din förmåga att ta ansvar för ditt skolarbete
  • din faktatext
  • dina val av källor och ditt resonemang kring dessa
  • din förmåga att formulera idéer som leder utvecklingsarbetet framåt.
  • ditt resonemang om hur en teknisk uppfinning påverkat människor.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Nobel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter