Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott och hälsa, åk 1, 2017-2018

Toråsskolan F-3, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 11 juni 2018

Läsårsplanering i Idrott och Hälsa

Vad ska vi lära oss?

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Våra mål utifrån aktuella kunskapskrav åk 6

  • Att du rör dig allsidigt och tränar de grovmotoriska grundformerna
  • Att du deltar utifrån din förmåga i olika spel och lekar
  • Att du kan samtala om varför det är viktigt att röra på sig
  • Att du har utvecklat din förmåga till samarbete liksom att kunna följa instruktioner och regler

Hur arbetar vi?

Vi startar med uppvärmning. Därefter gör vi olika lekar eller övningar med bollar, hopprep eller olika redskap. Många lekar och övningar tränar samtidigt samarbete, turtagning och att följa instruktioner och spelregler.

Vi tränar olika grovmotoriska grundformer, som exempelvis att springa, hoppa, balansera, klättra, hänga, åla och rulla. Detta gör vi bland annat . genom motorikbanor, stationer och olika lekar.

Vi avslutar med en samling där vi reflekterar vad vi gjort och hur det gått.

På idrottslektioner, raster och andra sammanhang under skoldagen betonar vi vikten av att röra sig för att må bra. 

Hur visar du vad du lärt dig?

Genom att prova på och delta aktivt i olika aktiviteter. Genom att följa instruktioner och samarbeta med kamraterna efter bästa förmåga.

Detta bedöms

Din förmåga att: 

  • Att aktivt delta i olika lekar och spel
  • Att använda grovmotoriska grundformer i lekar och spel
  • Att följa instruktioner och regler i lekar och spel
  • Att samarbeta med dina kamrater i lekar och spel

Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter