Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild (Tummen upp)

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Det finns massa tips och tricks för att skapa olika uttryck i en bild. På lektionerna kommer du bland annat att få lära dig och prova på några av dem.

Såhär ska vi jobba

På lektionerna kommer du få lära dig att använda olika tekniker, verktyg och material för att framställa olika typer av bilder. Därefter får du utvärdera ditt arbete och ge dig själv råd för hur du kan utveckla dina bilder ännu mer.

Du kommer även få göra bildanalyser av olika sorts bilder.

 

Detta kommer bedömas

Arbetet delas in i fyra olika delar. Se nedan vilka delar det är samt vad som kommer bedömas inom varje del.

 ANVÄNDA OLIKA TEKNIKER, VERKTYG OCH MATERIAL

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6:

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

FRAMSTÄLLA BILDER

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6:

- Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksfomer så att budskapet framgår.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

UTVECKLA IDÉER

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6:

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

FÖRA RESONEMANG

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6:

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärdlen.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild årskurs 4-6 HEJA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback