Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vad är allting gjort av

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Kemi Allt omkring oss är gjord av olika ämnen. Kemi är läran om hur de ämnena är blandade och kan blandas så att de bildar nya ämnen. Kemi handlar också om hur man kan skilja olika ämnen åt.

Syfte

Detta arbetsområde utgör den första delen i undervisningen av kemi. Syftet är att ni skall lära er grundläggande kemiska begrepp samt grunderna för laborativt arbete.

Mål för undervisningen

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Att allt runt oss är gjort av atomer.
Att flera atomer ihop kallas en molekyl.
Om begreppen grundämne och kemisk förening.
Viktiga milstolpar i naturvetenskapens historia.
Begreppet kretslopp.

Att vatten är nödvändigt för allt liv på jorden.
Att vatten är en naturresurs som befinner sig i ständigt kretslopp.
Att vatten och andra ämnen kan ha olika former och egenskaper.

Begreppen fast form, flytande form och gasform.
Att ämnen har olika smältpunkt

Skillnaden mellan blandningar och lösningar.
Hur man skiljer ämnen åt.
Hur man löser fläckar.

Vad är surt och vad är basiskt?
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

Hur nya ämnen bildas
Alla atomer finns kvar.
Vad eld är.

 

Så arbetar vi

  • Vi jobbar med "Boken om Fysik och Kemi"
  • Vi har genomgångar av bokens kapitel.
  • Vi jobbar enskilt och i grupp med frågor och uppgifter.
  • Vi kontrollerar att uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.
  • Vi gör enkla experiment i grupp.
  • Vi har muntliga och skriftliga kunskapskontroller (test eller prov).

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och färdigheter utgår från:

  • Visade förmågor, kunskaper och färdigheter i arbete med frågeställningar och laborativa moment.
  • Muntliga och skriftliga kunskapskontroller.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kemi åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback