Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MATEMATIK - Algebra åk 8

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Matte Direkt åk 8 kap 3

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.3, år 8.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Förenkla uttryck
  Multiplikation av variabler
  Uttryck med parenteser
  Mönster
  Ekvationer

 Diagnos

 • Röd kurs:
  Förenkla uttryck med parenteser
  Ekvationer med x i båda leden

Redovisning/skriftligt prov

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • skriva ett uttryck
 • beräkna värdet av ett uttryck
 • tolka uttryck
 • förenkla uttryck skrivna med parenteser
 • lösa olika typer av ekvationer
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • skriva uttryck för geometriska mönster

För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • mer om att räkna med parenteser
 • att lösa ekvationer med x i båda leden


Samt kunna följande matematiska
ord:
uttryck, variabel, ekvation, obekant och prövning

Viktiga datum

Planering: Detaljplanering se bloggen.

                  Prov v.3

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback