Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Jultema 2017

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Hur firar man jul i olika delar av världen? Hur firar vi jul i Sverige? Varför firar vi jul? Vilka traditioner finns kring julen och var kommer de ifrån. Under december månad kommer du att få vara med om att skapa julstämning på fritids och även få möjlighet att ta reda på fakta om julen.

FRIPP Jultema

 

Målfokus: Vad ska eleven lära sig, förmå och förstå?

Under december månad kommer vi på Vampyren att arbeta med tema:Jul. För att skapa adventskalenderkänsla kommer vi inte att lägga ut planeringen på Unikum i förväg. Varje dag kommer barnen att få läsa av en qrkod, där dagens aktivitet presenteras. Aktiviteterna kommer att vara av blandad karaktär för att eleverna ska få möjlighet att utveckla många olika förmågor.

 

Syfte: Varför ska eleverna lära sig detta?

 

Eleverna ska utveckla ett intresse för och kunskaper om samhället och de ska ges möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden.Att få en inblick och deltaga i förberedelser inför julfirandet. Att få känna delaktighet och gemenskap med övriga på fritidshemmet. Skapande för att utveckla de förmågor som utmanas i det skapande arbetet.

 

Förståelse: Vad ska eleven förstå efteråt?

Varför vi firar jul och att firandet kan se olika ut i olika familjer både i Sverige och i andra länder. Känna sig delaktiga och bidragande till fritidshemmets utformning och miljö, vilket skapar trygghet för individen. Att det är viktigt att se det vi gör på fritidshemmet som en form att lära.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska eleven utveckla? Kreativitet, fantasi, nyfikenhet, tilltro till sin egen förmåga att lära, empati, respekt och problemlösning. Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta och kommunicera tillsammans med andra.

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

Fritidsläraren kommer att vägleda och guida, ställa utmanande frågor som öppnar upp för reflektioner och samtal.

 

Utvärdering Hur vet vi att eleverna lärde sig det som vi ansåg?

 

Utvärdering: Vad ska utvärderas?

Hur eleverna upplever lärandet i samband med temat. Hur innehållet tilltalat eleverna.

 

Utvärderingssätt: Hur ska utvärderingen göras? Vid fritidsråd efter perioden. Genom att eleverna genomför en enkät ang vad man lärt sig under jultemat. Lärandeidentiteten utvärderas med hjälp av matriserna.

 

Dokumentation:

Dokumentation sker vid onsdagsplaneringarna av oss pedagoger. Där skriver vi upp vad vi gjort, hur lärandet sett ut och vad som behöver utvecklas.
Aktivitetsplan. Hur ska vi genomföra det?

 

Vi genomför med start v. 48. Eleverna röstar ang en äldre julkalender och vi ser på 1-2 avsnitt per dag. Vi diskuterar kring julkalendern.

 

Varje dag finns en ny qrkod, med dagens aktivitet. Aktiviteterna har sin utgångspunkt i läroplanen för fritidshemmet.Lärandemiljö:

 

De allra flesta aktiviteterna sker på Vampyren. Några undantag då vi gör jullekar eller har idrott. Vid aktiviteterna kommer personalen att anpassa material efter önskemål från elever, samt efter vad som uppfattas som lämpligt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback