Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Svenska HT-17 åk 5-6

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Läromedel: Vän med svenska lärobok och övningsbok, läsförståelse, samt röda tråden

  • Muntliga redovisningar/redogörelser
  • Grammatik
  • Skriva olika sorters genretexter faktatexter, återberättande, förklarande/beskrivande, dikter och skönlitterära texter
  • Handstil och dator
  • Läsning av egna kapitelböcker och faktatexter med efterföljande diskussioner för läsförståelse.

 

Kartläggning görs i läsförståelse, läshastighet, stavning och skriva text. För åk 6 har muntliga nationella prov gjorts där samtal och muntligredogörelse testats.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback