Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Nya testamentet och kristendomen år 7 ht 17

Fågelskolans Särskola (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Varför firar vi jul, påsk och midsommar? Vad innebär den religion som vårt samhälle är uppbyggt på?

 

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska jobba med och kunna följande avsnitt:

- veta vem som räknas som kristendomens grundare (Paulus)

- känna till några av de centrala berättelserna i NT:
t ex berättelser kring Jesus födelse, Jesus budskap, när Jesus gör under, Jesus död och uppståndelse och utifrån dem beskriva det centrala budskapet i kristendomen

- kunna ge exempel på olika tolkningar av bibeln och Jesus

- kunna beskriva olika riter inom kristendomen t ex dop, nattvard och konfirmation

- visa hur vårt samhälle påverkas av kristendom genom att t ex förklara vår kalender med röda dagar, namn och högtider

- fundera vem som räknas som en kristen och vilka regler en kristen ska följa

- kunna beskriva likheter och skillnader inom kristendomen och mellan kristendomen och andra religioner t ex judendomen.  

Hur ska vi jobba mot målen

- genomgångar med filmsnuttar 

- pararbete (journalister)

Hur ska målen redovisas

- inlämning av parabetet (reportaget)

- läxförhör 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback