Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

TEKNIK

Falkenbergs Montessoriskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Teknik är allt det människan skapar för att underlätta för sig i vardagen. Du ska känna till hur några vanliga tekniska föremål fungerar. Få/ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik i vardagen. Vi kommer att titta på film, arbeta med texter och även arbeta praktiskt. Du kommer att få bygga din egen lekplats och använda sig av olika tekniska lösningar.

Följande mål i ämnet teknik ligger till grund för arbetet

Konkretisering av målen:

Dina mål:

När du har arbetat med det här området ska du:

Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.

 Känna till  hur några vanliga tekniska föremål fungerar.

Ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik.

Arbetsformer

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer deltaga i samtal och diskussioner.

Du kommer få läsa en text och arbeta med uppgifter utifrån den texten om teknik i vardagen.

Du kommer att få se film och delta i diskussioner.

Du kommer att få bygga en lekplats och använda dig av olika tekniska lösningar.

 

Redovisningsform

Vi kommer att ha redovisningar genom att du i grupp berättar vad ni kommit fram till för olika lösningar och svar.

Diskutera ihop vad du kommit fram till när du jobbade med häftet om teknik i vardagen.

Bedömningsmatris

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Teknik i vardagen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter