Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

NO-undervisningen ht-17

Edsta skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Detta har vi arbetat med under terminen.

Elevdel

Undervisning

  • Hösten; svampar, hösttecken, djurens förberedelse inför vintern, jordbruket, årshjul, 
  • Olika livscykler
  • Naturtyper; Skogar, Öken, Hav, Sötvatten
  • NTA-lådan Förändringar

 

Syfte & Centralt innehåll

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter